Sprzęgła podatne

Stosuje się je m.in. w przemysłowych układach napędowych – w maszynach dla przemysłu energetycznego, jak
również w napędach kolejowych czy morskich. Nierozłączne mechanicznie sprzęgło podatne (inaczej: elastyczne) łączy wał silnika z wałem urządzenia i służy przede wszystkim przeniesieniu momentu obrotowego bez zmiany jego wartości i kierunku, jednocześnie łagodząc nierównomierności prędkości i przesunięcia łączonych wałów oraz tłumiąc powstające przy tym drgania skrętne, udary i hałas. Sprzęgła podatne pozostawiają wałom jednocześnie swobodę wzajemnych przemieszczeń czy uchybień.

Poza kompensacją przesunięć wałów i nierównomierności przy przenoszeniu mocy oraz redukcją drgań czy udarów
zapewniają również izolację elektryczną. Sprzęgła podatne mają więc za zadanie chronić urządzenia w przypadku
gwałtownych przeciążeń np. przy rozruchu lub awariach. Aby mogły spełniać swoją rolę wykonuje się je z elastycznych materiałów takich jak poliamid czy też kauczuk akrylonitrylo-butadienowy lub termoplastyczny.

Przykładowe sprzęgła podatne:

© 2023 CENTA. All Rights Reserved.
Realizacja projektu: Nanotechnic